Seznam studentů

Aplikace Seznam studentů zobrazuje seznam studentů registrovaných do Portálu pracovních příležitostí, kteří v nastavení studentské části Portálu pracovních příležitostí vyslovili souhlas se zařazením do seznamu.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Při větším počtu zapojených studentů je seznam členěn abecedně. Dále lze seznam studentů omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Pro každého studenta je zobrazeno jeho jméno, věk a studijní program a případně fotografie (o jejím zveřejnění rozhoduje student). Po kliknutí na fotografii nebo jméno studenta se zobrazí osobní stránka studenta v aplikaci Lidé. Studenti, kteří již ukončili studium mají ve sloupci Absolvent uveden rok ukončení studia.

U studentů, kteří nechali zveřejnit svá data, je možné pomocí ikon , prohlížet nebo tisknout životopis studenta. Ikona ve sloupci Závěrečná práce umožňuje zobrazení podrobností o závěrečné práci studenta (dostupné zejména u absolventů).

Ikona ve sloupci Studijní výsledky umožňuje zobrazit přehled studovaných předmětů a jejich výsledků zvoleného studenta, získané kredity a průměr. O zveřejnění výsledků rozhoduje student.

Kliknutím na ikonu ve sloupci E-mail lze přejít do poštovní schránky UIS a zde sestavit a odeslat studentovi e-mailovou zprávu. Zprávy jsou zasílány na univerzitní e-mail studenta.