Nabízené pozice

V aplikaci Nabízené pozice je možné evidovat pracovní pozice, které se budou pod jménem společnosti nabízet studentům a sledovat přihlášky uchazečů o pozice.

Povinným údajem při zakládání nové nabídky je její název, místo výkonu praxe a termín, do kdy se má studentům nabídka zobrazovat, případně typ nabídky Na praxe typu odborná praxe se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají zapsán speciální předmět odborná praxe. Zatržením volby Společná pro celou společnost je nabídka označena jako společná a následně ji mohou spravovat všichni správci společnosti. Není-li atribut nastaven, může nabídku spravovat pouze správce, který nabídku založil. Vyplněné údaje je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

V přehledu nabídek lze nabídky dodatečně upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ikona ve sloupci Uchazeči zobrazí seznam studentů, kteří na zvolenou pozici podali přihlášku. Pro uchazeče, kteří vyjádřili souhlas, je možné zobrazit životopis a studijní výsledky (seznam předmětů s výsledku rozdělených podle studijních období – semestru). Zástupce společnosti zde může rozhodnout, kterému uchazeči bude pozice pro praxi přidělena a kteří studenti budou odmítnuti.

Nabídky, na které se dosud nepřihlásil žádný ze studentů, lze smazat zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .