Realizované praxe

V aplikaci Realizované praxe jsou evidovány všechny realizované praxe studentů. Aplikace je rozdělena do dvou záložek popsaných níže v textu.

Aktuální praxe

V záložce Aktuální praxe je zobrazen přehled aktuálně probíhajících praxí ve vaší společnosti.

Každý řádek obsahuje informaci o pozici, na níž praxe studenta probíhá a jméno praktikanta. Kliknutím na ikonu  ve sloupci E-mail lze studentovi odeslat e-mailovou zprávu s využitím aplikace Poštovní schránka. Ikona  je určena pro hodnocení studenta na praxi formou elektronického dotazníku. Pokud již bylo hodnocení vyplněno, zobrazuje se ikona umožňující zobrazení hodnocení.

Pomocí tlačítek umístěných pod seznamem aktuálně probíhajících praxí ve společnosti lze praxe vybraných studentů označit za úspěšně či neúspěšně absolvované. Tlačítkem je možné praxe vybraných studentů zcela zrušit a umožnit tak studentům přihlásit se na jinou nabídku praxe. Ukončené praxe jsou následně k dohledání v záložce Ukončené praxe.

Ukončené praxe

Záložka Ukončené praxe zobrazuje přehled všech praxí, které byly ve společnosti realizovány a byly úspěšně či neúspěšně absolvovány. Zobrazený přehled je možné omezit podle úspěšnosti absolvování praxe.