Portál pracovních příležitostí (z pohledu studenta)

Aplikace Portál pracovních příležitostí poskytuje studentům přehled společností a jejich nabídek na spolupráci, umožňuje podat přihlášku na praxi na zvolenou pozici a zveřejnit společnostem některé informace o jejich studiu a preferencích ke spolupráci. Aplikace je dostupná z Portálu studenta z přehledu Moje studium.

Podání přihlášky na praxi

Přihlášku na praxi lze podat v záložkách Přehled společnostíNabízené pozice, kde je v podrobnostech o nabízené pozici umístěno tlačítko . Jeho stisknutím je přihláška předána zástupci společnosti k posouzení. Pokud tlačítko není k dispozici, je uveden výčet důvodů, proč se na praxi nelze přihlásit. Přehled všech přihlášek lze zobrazit v záložce Moje praxe, kde je možné přihlášku zrušit.

Přihlášku může podat pouze student, který má v aktuálním studijním období zapsán předmět typu odborná praxe.