Přehled společností

Seznam v aplikaci Přehled společností obsahuje všechny společnosti zaregistrované v Portálu pracovních příležitostí.

Seznam lze omezit na společnosti nabízející alespoň jednu pracovní pozici. Kliknutím na název společnosti lze získat podrobné informace o společnosti, včetně kontaktních údajů. Počet nabídek je uveden ve sloupci Poč. nab., přehled všech nabídek zvolené společnosti se zobrazí kliknutím na ikonu  ve sloupci Nabídky. V podrobnostech nabízené pozice je umístěno tlačítko k odeslání přihlášky, po jeho stisknutí se zájem o praxi zobrazí správci společnosti, který musí rozhodnout.

Stav přihlášky na praxi je možné sledovat v záložce Moje praxe nebo přihlášku zrušit.

Úplný seznam nabídek všech společností lze zobrazit v aplikaci Nabízené pozice.