Nabízené pozice

Seznam v aplikaci Nabízené pozice obsahuje všechny pracovní nabídky společností zaregistrovaných v Portálu pracovních příležitostí.

Seznam nabídek lze omezit podle oborů, ve kterých společnosti působí, podle kraje, ve kterém bude probíhat výkon praxe, a také dle dostupnosti nabídky uchazeči. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Podrobné informace se zobrazí podrobnosti o pracovní nabídce a tlačítko pro podání přihlášky.

U každé nabídky je uvedeno, o jaký typ praxe se jedná. Na nabídky typu povinná praxe si může student podat přihlášku pouze tehdy, pokud má v aktuálním studijním období zapsán speciální předmět typu odborná praxe. V každém semestru, ve kterém má student předmět zapsán, může absolvovat pouze jednu praxi.

Kliknutím na název společnosti se zobrazí podrobné informace o společnosti, včetně kontaktních údajů. Všechny nabídky konkrétní společnosti lze zobrazit v aplikaci Přehled společností.