Nastavení

Aplikace Nastavení umožňuje nastavit informace, které se budou o studentovi zobrazovat zástupcům společností registrovaným do portálu.

Nastavení zveřejňovaných údajů je rozděleno do následujících částí:

 • Nastavení životopisu – odkaz Vytvořit životopis vede do aplikace Životopisné údaje, kde je možné naplnit údaje, jež se budou zobrazovat v životopise. Struktura a způsob zveřejnění životopisu jsou řízeny centrálně.

 • Nastavení poptávky – zde je možné:

  • zobrazovat profil společnostem – výběrem položky ano bude registrovaným společnostem zveřejněn profil studenta. Správci společnosti pak mohou prostřednictvím aplikace Seznamy studentů prohlížet zveřejněné profily a kontaktovat studenty s nabídkou spolupráce.

  • zobrazit moje studijní výsledky – výběrem položky ano budou společnosti zveřejněny studijní výsledky studenta ve stejné podobě, jako jsou prezentovány v aplikaci Portál studentaE-index Podrobný přehled za celé studium;

  • nastavit preferovaný obor – zvolit lze jeden nebo více oborů, které jsou pro výběr pracovní pozice upřednostňovány;

  • nastavit preferovaný kraj – zvolit lze jeden nebo více krajů, v nichž je požadováno získání pracovní pozice. Podle kraje si mohou společnosti vybírat studenty na nabízené pozice.

  Změnu nastavení je nutné vždy uložit.

 • Aktuální nastavení – v tabulce je uvedeno aktuální nastavení způsobu zobrazování informací o studentovi registrovaným firmám.