Buddy System

Aplikace Buddy System umožňuje importovat údaje o studentech, kteří se zapojili do Buddy System. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Buddy System je jedním z extrabodových kritérií, ve kterém mohou studenti získat body navíc za to, že pomáhají přijíždějícím zahraničním studentům. Záleží na nastavení výběrového řízení, zda je toto kritérium chápáno jako maximální ruční nebo maximální vzorcové. Pokud je kritérium nastaveno jako maximální vzorcové, systém body přiděluje během generovaní proměnných pro algoritmy extrabodobých kritérii. Před tím je ovšem nutné do systému zadat, kteří studenti se do Buddy System zapojili.

Po vstupu do aplikace je nutné zvolit období, se kterým má dále pracovat. Následně se zobrazí formulář pro import záznamů pro Buddy System a tabulka s přehledem evidaných záznamů.

Import dat probíhá z TXT souboru, kde jednotlivé řádky musí být odděleny enterem a uvedeny přesně v tomto formátu a pořadí: "příjmení";"jméno";"login";"příjmení zahraničního studenta";"jméno zahraničního studenta". Další uvedené položky v řádku se ignorují. Povinná je pouze položka login, ostatní položky není nutno vyplňovat (uvozovky však musí být uvedeny). Vlastní soubor vyberte pomocí tlačítka . Pro korektní zpracování souboru je nutné zvolit jeho kódování. Import se dokončí stisknutím tlačítka .

Importované záznamy jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde je možné jednotlivé záznamy editovat pomocí ikony ve sloupci Upravit. Označené záznamy lze smazat stisknutím tlačítka .