Přehled zahraničních výjezdů

Aplikace Přehled zahraničních výjezdů zobrazuje přehled realizovaných výjezdů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-b.

Po studiích

Záložka Po studiích zobrazuje trvání všech výjezdů evidovaných na studiu daného studenta.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Uvedeno je ID studenta a jeho jméno, identifikace studia, název studijního programu a fakulty, pod kterou je studium vedeno. Ve sloupci Délka pobytu je uvedena souhrnná délka všech ukončených výjezdů studenta v rámci programu Erasmus. Není-li výjezd ukončen, tak se do celkové délky pobytu nezapočítá. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Výjezdy se zobrazí seznam výjezdů daného studia v aplikaci Studijní pobyt.

Seznam výjezdů lze omezit prostřednictvím filtru nad seznamem. Pozor! Při omezení sestavy na konkrétní úsek studia se v seznamu zobrazí všechna studia, která do daného úseku jakkoliv zasahují a pro tyto studia se spočte celková délka všech evidovaných výjezdů (bez omezení na zvolený úsek) pro každé studium s přihlédnutím na stav výjezdu.

Po výjezdech

Záložka Po studiích zobrazuje přehled evidovaných výjezdů.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Uvedeno je ID studenta a jeho jméno, identifikace studia, název studijního programu a fakulty, pod kterou je studium vedeno. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze přejít do editace výjezdu.

Seznam výjezdů lze omezit prostřednictvím filtru nad seznamem. Pozor! Při omezení sestavy na konkrétní úsek studia se v seznamu zobrazí všechny výjezdy, která do daného úseku jakkoliv zasahují.