Přehled zahraničních výjezdů

Aplikace Přehled zahraničních výjezdů zobrazuje přehled realizovaných výjezdů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-b.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Uvedeno jméno studenta, identifikace studia, název studijního programu a fakulty, pod kterou je studium vedeno. Ve sloupci Délka pobytu je uvedena souhrnná délka všech ukončených výjezdů studenta v rámci zvoleného druhu. Není-li výjezd ukončen, tak se do celkové délky pobytu nezapočítá. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Výjezdy se zobrazí seznam výjezdů daného studia v aplikaci Studijní pobyt.

Seznam výjezdů lze omezit prostřednictvím filtru nad seznamem. Pozor! Při omezení sestavy na konkrétní úsek studia se v seznamu zobrazí všechna studia, která do daného úseku jakkoliv zasahují a pro tyto studia se spočte celková délka všech evidovaných výjezdů (bez omezení na zvolený úsek) pro každé studium s přihlédnutím na stav výjezdu.