Výsledky výběrového řízení

Aplikace Výsledky výběrového řízení poskytuje seznam studentů s přiřazenou školou výměnného pobytu, počty obsazených míst jednotlivých institucí a tisk sestavy vybraných studentů pro partnerskou školu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a nebo zahranicni-s.

Vybraní studenti

Záložka Vybraní studenti zobrazuje pro zvolené výběrové řízení seznam studentů, kteří uspěli ve výběrovém řízení a byli vybráni na výměnný pobyt, tj. byla jim přidělena škola.

Seznam studentů je abecedně seřazen, omezit jej lze podle státu nebo přidělené školy. Pomocí tlačítek zobrazených pod seznamem lze zobrazený seznam studentů vytisknout nebo exportovat do MS Excel.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Potvrzení lze vytisknout prohlášení vysílající instituce, které obsahuje dvojjazyčné prohlášení potvrzující vybrání studenta k výměnnému pobytu. Tisk je možný pouze u škol, které mají přiřazeného koordinátora viz sloupec Koordinátor SPU. Před vlastním tiskem potvrzení je zapotřebí zadat výši stipendia, které bude studentovi pro výjezd poskytnuto.

Výsledky výběrového řízení je možné zveřejnit studentům přihlášným do výběrového řízení nastavením atributu výběrového řízení Zveřejnění výsledků v aplikaci Evidence výběrových řízení.

Obsazení škol

Záložka Obsazení škol zobrazuje pro zvolené výběrové řízení seznam partnerských institucí daného výběrového řízení a informace o studentech, kteří byli vybráni na výměnný pobyt.

V seznamu jsou zobrazeny instituce, u kterých je v aplikaci Evidence zahraničních dohod nastavena výjezdní kvóta pro rok, kdy probíhá výběrové řízení a tyto dohody jsou v aktivním stavu. Seznam je možné omezit podle druhu dohody, typu studia, jazyka nebo školy s nevyužitou kvótou. Seznam lze exportovat do MS Excel.

Využití míst a celková kvóta pro každou zobrazenou školu je uvedena ve sloupci Počet míst. Sloupec Preferovalo obsahuje počet studentů, kteří si školu zvolili ve své přihlášce na výměnný pobyt. Ve sloupci Uděleno jsou u jednotlivých škol uvedeni studenti vybraní k výměnnému pobytu a počet bodů, kterých ve výběrovém řízení dosáhli.

Sestava pro školu

Záložka Sestava pro školu umožňuje zobrazit a vytisknout seznam studentů pro zvolenou školu.

Pomocí formuláře v úvodu aplikace je zapotřebí zvolit školu, pro kterou se má seznam vybraných studentů zobrazit. Seznam obsahuje jméno, příjmení, datum narození, kontaktní e-mail, adresu trvalého pobytu, fakultu studia, aktuální typ studia, semestr a preferovaný semestr studia. Tlačítkem Vytisknout v angličtině lze pro vybranou školu vytisknout seznam nominovaných studentů v anglickém jazyce ve formátu PDF. Seznam lze také exportovat do souboru formátu RTF.