Studenti přihlášení na výměnný pobyt

Aplikace Studenti přihlášení na výměnný pobyt zobrazuje studenty s podanou přihláškou do zvoleného výběrového řízení. Umožňuje hromadné nastavení kompletnosti nezrušených přihlášek, hromadné generování proměnných a další individuální operace s přihláškami. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. V rámci výběrového řízení se zobrazí seznam podaných přihlášek. Zobrazeny jsou informace o studentovi, jeho studiu a přihlášce na zahraniční pobyt. Kliknutím na identifikaci studia se otevře studijní evidence příslušného studenta. Ve sloupci Stav je uveden stav zpracování přihlášky. Kompletnost přihlášek je vyjádřena ikonou , resp. . Přes ikonu ve sloupci Přihláška lze přejít do editace příslušné přihlášky.

Seznam přihlášek lze omezit a řadit pomocí filtrů nad seznamem. Nastavení filtrů je nutné potvrdit tlačítkem . Tlačítkem lze zobrazený seznam exportovat do MS Excel.

Tlačítkem lze označeným studentům nastavit přihlášku jako kompletní. Individuálně lze přihlášku označit za kompletní přes ikonu ve sloupci Přihláška. Tlačítko pro hromadné nastavení kompletnosti se zobrazuje pouze pokud se v seznamu nachází nekompletní uzavřená přihláška.

Tlačítkem se vygenerují proměnné pro algoritmy extrabodových kritérií, která mohou být různá pro každé výběrové řízení. Proměnné se generují pro zobrazené studenty. Vygenerovat proměnné pro zvolenou přihlášku lze přes ikonu ve sloupci Přihláška.