Doplnění osobních údajů

Aplikace Doplnění osobních údajů je určena pro doplnění dodatečných údajů o studentovi, který na SPU přijíždí studovat v rámci výměnného pobytu. Aplikace je přístupná studentům s akceptovanou nominací a pracovníkům zahraničního oddělení s oprávněním zahranicni-n.

Akceptovaní studenti si tyto údaje mohou vyplnit sami, termín pro vyplnění je dán milníkem studijního období Doplnění údajů přijíždějícími studenty a je uveden v aplikaci. Pracovníci zahraničního oddělení s právem zahranicni-n mohou údaje doplňovat bez časového omezení, resp. do termínu odeslání matriky studentů, pak je možné údaje pouze prohlížet.

Které údaje budou pro vyplnění povinné, se stanovuje v aplikaci Doplnění údajů pro přijíždějící studenty.

Základní údaje

V této části aplikace je po studentovi vyžadováno adresy trvalého bydliště a doplnění osobních údajů. Vložené údaje je nutné potvrdit stisknutím tlačítka na konci stránky.

Současně s doplněním údajů potvrzuje student souhlas s použitím svých osobních dat (jméno, občanství, adresa, e-mail a univerzita) pro účely studentské organizace Buddy System v období účasti ve výměnném programu SPU.