Komentáře

V této záložce jsou zobrazeny všechny základní údaje o požadavku - Název požadavku, Odpovědnost (jméno odpovědné osoby), Řešitelé požadavku, Aktuální stav a Termín požadavku.

Následuje přehled komentářů a všech operací, které jsou přístupné na základě přiděleného oprávnění.

Přehled s komentáři je zobrazen jako tabulka, kde jsou pod sebou přidávány komentáře (případně i URL stránky). Vedle komentáře je uvedeno datum a jméno osoby, která komentář vložila. Pokud se jedná o interní komentář, pak se před zněním komentáře zobrazí pole s poznámkou Interní. Takový komentář vidí pouze řešitelé nebo oprávněné osoby. Následuje sloupec Akce, ve kterém se zobrazují ikony dle oprávnění řešitele:

  • - červeným pinem lze zvýraznit komentář s důležitou informací. Takto označené komentáře mají svislý červený pruh na levém okraji a to v celé délce komentáře. Červeně zvýrazněné komentáře vidí všichni řešitelé a oprávněné osoby nastavené v požadavku. Červený pin se zobrazuje řešitelům požadavku a adminům.

  • - žlutým pinem může uživatel zvýraznit osobní komentáře, které vidí jen on sám.

Pin, který je zrovna použitý, je přeškrtnutý . Pokud na něj řešitel opakovaně klikne, zmizí přeškrtnutí a také barevné označení komentáře.

Při současném nastavení červeného i žlutého pinu má červený pin přednost.

Nový komentář lze vložit přes formulář, který je umístěn pod přehledem. Je v něm textové pole pro vložení informace, zaškrtávací pole pro označení interního komentáře, Náročnost v hodinách - zde je možné spustit časomíru - při zastavení časomíry se zobrazí výsledný čas přímo do pole pro upisování hodin. Komentář je třeba uložit některým z tlačítek pod formulářem - nebo .

Pod formulářem vložení nového požadavku se nacházejí ikony s odkazem do aplikací, kde lze s požadavkem dále operovat. Pokud je požadavek svými komentáři obsáhlý, pak jsou zmíněné ikony i s odkazy umístěny také nahoře nad tabulkou úkolů:

  •  provozní informace k požadavku - ikona a odkaz vedle ní vstupují na stránku, kde lze například přidávat, měnit nebo odebírat řešitele požadavku. Dále je zde přehled s historií změn/operací v požadavku.

  •  potvrzení ukončení požadavku - ikona se zobrazuje osobám s rolí (akceptace řešení) a slouží k pro ukončení vyřešeného a odsouhlaseného požadavku.

  •  návrh na ukončení požadavku - přes odkaz u ikony může řešitel vstoupit do aplikace, kde vloží Závěr k požadavku. V aplikaci pro vkládání závěru jsou veškeré informace o požadavku, jako je jméno odpovědné osoby, název požadavku, popis požadavku, textové pole pro vložení závěru a průběžná evidence hodin rozepsaná po řešitelích. Dále je zde formulář pro doplnění účtovaných hodin zákazníkovi. Aby byly informace uloženy, je třeba potvrdit tlačítko pod formulářem . Tím se změní stav požadavku z řešeného na vyřešený a změní se stavová ikona. Tento požadavek čeká na akceptaci řešení zadavatelem požadavku. Celou operaci lze vrátit změnou stavu požadavku na řešený. Další možná operace je pře tlačítko , kdy je třeba vložit do textového pole nějaké informace k závěru požadavku. Tímto krokem se změní stav požadavku na vyřešený. Pokud je požadavek ukončen zadavatelem požadavku, pak automaticky zmizí z přehledu požadavků do historie. V záložce Historie lze přes vyhledávací formuláře nad přehledem najít vyřešený požadavek. Změnou stavu z vyřešeného na řešený lze celou operaci vrátit.

  •  změna stavu požadavku - lze jednoduše změnit stav výběrem z rozbalovací nabídky.

  •  editace požadavku - přes odkaz lze vstoupit do úprav požadavku.

  •  změna přílohy - přes odkaz lze vstoupit do aplikace, kde jsou zobrazeny přílohy a kde lze také vkládat/odebírat přílohy. Ve sloupci Změnit kanál  je možné ve vyskakovacím okně označit kanály, kde se příloha zobrazí. Přidání nové přílohy lze přes formulář pod tabulkou, kde je možné nastavit přílohu jako interní - v takovém případě ji zákazník neuvidí.

  •  nabídnout požadavek dalším kanálům - stisknutím ikony nebo odkazu lze vstoupit do aplikace s přehledem kanálů, kterým je možné požadavek nabídnout. Operaci smí provádět uživatel s nastavenou rolí (řešení problémů).

Stažení příloh - pod nadpisem jsou zobrazeny přílohy požadavku, které lze stahovat.