Koordinátor

Koordinátor je osoba, která nominuje zahraniční studenty ke studijnímu pobytu na SPU. Uživatel se stane zahraničním koordinátorem v okamžiku, kdy je jako koordinátor zaevidován v aplikaci Evidence zahraničních dohod. Koordinátoři jsou evidováni ke konkrétním dohodám uzavřených mezi SPU a zahraničními institucemi. Celkový seznam koordinátorů lze získat v aplikaci Seznam koordinátorů pro přijíždějící studenty, která umožňuje koordinátory oslovovat prostřednictvím e-mailů, zasílat jim přihlašovací údaje apod.

Nově založenému koordinátorovi přes aplikaci Evidence zahraničních dohod se automaticky založí externí pracovní poměr Externí koordinátor zahraničních pobytů na subjektu Externí zahraniční univerzity (ExtZU). Jsou mu vygenerovány přihlašovací údaje do UIS, založena e-mailová adresa, v preferencích uživatele je automaticky nastaven jazyk prohlížeče na angličtinu, do občanství se uloží stát evidovaný u instituce.

Pokud dohoda přestane být aktivní nebo je z ní koordinátor odebrán, je mu externí pracovní poměr po 14 dnech automaticky ukončen. Osoba zůstává v evidenci UIS. Pokud se má opět stát koordinátorem, pak je nutné této osobě ručně založit aktivní externí poměr Externí koordinátor zahraničních pobytů na subjektu Externí zahraniční univerzity (ExtZU). Až potom je možné osobu v aplikaci Evidence zahraničních dohod dohledat a k dohodě přidělit.

Aktivním koordinátorům je po přihlášení do Osobní administrativy zobrazen odkaz Zahraniční oddělení, pod kterým jsou přístupné aplikace Zprávy ze zahraničních pobytůNominace studentů.