Export klíčů a import výsledků

Aplikace Export klíčů a import výsledků umožňuje exportovat klíče k importu výsledků přijímacích zkoušek a podle nich následně importovat výsledky testů. Pro úspěšný import výsledků je nutné nejprve vygenerovat soubor s klíčem k zaznamenání výsledků testů. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stud-e.

Export klíčů

Záložka Export klíčů slouží pro vygenerování CSV souboru s klíčem pro rozřazovací test cizinců nebo libovolnou kombinaci termínu a předmětu přijímací zkoušky.

Nabídka položky Předmět přijímací zkoušky je závislá na volbě termínu přijímací zkoušky. Export lze provést, jakmile jsou uchazeči rozděleni na termínech. Klíč obsahuje položky rodné číslo, příjmení uchazeče, jméno, název předmětu, registrační číslo uchazeče, datum a hodinu termínu a číslo místnosti, budovy, sedadla a řady.

Stisknutím tlačítka je vytvořen soubor s klíčem, jež je využit při tisku odpovědního listu (tiskne se mimo UIS). Odpovědní list se přikládá k testu a uchazeči v něm označují své odpovědi. Po odevzdání se vyplněné testy skenují i s klíči, výsledkem je textový soubor s výsledky testů, který se následně importuje do UIS přes záložku Import výsledků.

Import výsledků

Prostřednictvím záložky Import výsledků se importují výsledky testů přijímací zkoušky pomocí textového souboru vzniklého při skenování testů. Soubor s body z předmětů přijímací zkoušky obsahuje položky: rodné číslo uchazeče, označení předmětu, variantu testu a získané body.

Při importu textového souboru do UIS se musí zvolit termín zkoušky a předmět. Poté je třeba dohledat soubor s výsledky a pro korektní zpracování souboru je nutné také zvolit jeho kódování.

Aplikace nabízí tlačítka:

  • – stisknutím se soubor s výsledky uloží.

  • – stisknutím se vygeneruje soubor s absencemi u testů. Absence nastane, chybí-li v importním souboru záznam o testu, či nejsou vyplněny body testu.