Hromadný tisk rozhodnutí

Aplikace Hromadný tisk rozhodnutí slouží k hromadnému tisku rozhodnutí, informačního dopisu pro systém e-návratek, tisku seznamu pro podatelnu a tisku adresních štítků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze omezit podle typu studia, formy, programu a zaměření. Dále je možné omezit rozsah tisku v závislosti na přijmení uchazečů, podle etapy přijímacího řízení, termínu přijímací zkoušky, kódu a typu rozhodnutí, předchozího studia (naši nebo cizí studenti), jednotlivé kódy rozhodnutí nebo podle zájmu o studium vyjádřeného v návratce atd. Položka Datum slouží pro zadání data zápisu. Využívá se při tisku oznámení u uchazečů s nedodaným dokladem o předchozím studiu a slouží k vyznačení termínu, do kdy je třeba tento doklad doložit. Typicky to bývá právě datum zápisu. Následně se stisknutím příslušného tlačítka zahájí tisková úloha. Význam tlačítek je následující:

  • - stisknutím tlačítka se vytisknou rozhodnutí a oznámení pro uchazeče dle zvolených omezení.

    Rozhodnutí nebo oznámení je možné vytisknout pouze těm uchazečům, kterým byl vložen kód rozhodnutí. Oznámení je tištěno uchazečům, kteří nedodali doklad o absolvování předchozího stupně vzdělání.

    Současně s tiskem kladného rozhodutí o přijetí je uchazeči vygenerován předpis školného. Datum, do kdy má student provést úhradu školného, se řídí milníkem období Termín úhrady poplatků pro nově nastupující. Tento milník musí být nastaven před samotným zadáním rozhodnutí. Individuální změnu data splatnosti již vytvořených rozhodnutí je možné provést v aplikaci Financování přihlášky.

  • - stisknutím tlačítka lze pro uchazeče vyhovující zadaným omezením vytisknout poštovní podací arch.

  • - tlačítko vygeneruje CSV soubor s adresami uchazečů podle zvolených kritérií, který je určen pro další zpracování například v MS Excel.

Volba Dokument po vytisknutí automaticky založit do spisové služby umožňuje daný dokument automaticky založit do spisové služby. Dokumenty jsou zakládány na spisovém uzlu uživatele, který pozvánky tiskne (zpravidla děkanát fakulty).

Automatické vkládání dokumentů do spisové služby je nutné používat s rozvahou a pouze při tisku finálních dokumentů. Pro jakékoliv zkušební tisky je tato funkcionalita nevhodná!

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.

V případě, že je přijímací řízení nastaveno na dvoukolové, nabízí aplikace také tisk rozhodnutí o postupu uchazečů do dalšího kola přijímacího řízení. Formulář pro tisk je uveden pod formulářem pro tisk rozhodnutí o přijetí. Tisk rozhodnutí o postupu se tiskne hromadně podle typu přijímací zkoušky, zvlášť lze vytisknout rozhodnutí uchazečům, kteří postoupili nebo nepostoupili do 2. kola. Tlačítko zobrazí seznam, ze kterého lze zvolit uchazeče pro tisk rozhodnutí.