Projekty

Aplikace Projekty je jednou z výstupních aplikací Vědecko-výzkumného systému Slovenské zemědělské univerzity v Nitře (VVIS), která umožňuje zveřejňovat základní informace o vedených projektech široké veřejnosti. V aplikaci je možné vyhledat projekty a podprojekty vedené a evidované ve VVIS.

Zveřejnění a přístupnost k informacím o projektu je dána právy, která má uživatel na projekt přidělena garantem projektu, nebo stupněm zveřejnění projektu definovaným také garantem projektu.

Aplikace je rozdělena do několika záložek a to podle způsobu vyhledávání. Ve všech záložkách lze tlačítkem exportovat zobrazená data do souboru pro tabulkový kalkulátor MS Excel. Kliknutím na ikonu se vytiskne brožura publikací. Ikona je zobrazena jen v případě, že stupeň zveřejnění projektu je vyšší než Zveřejnit informace o projektu s výsledky a projekt má evidován alespoň jeden výsledek. Podrobnější popis jednotlivých záložek následuje.

Projekty dle názvu

Záložka Projekty dle názvu umožňuje hledat projekty podle jejich názvu, příslušnosti k pracovišti, druhu projektu a stavu.

Do vyhledávacího pole se vepíše část názvu projektu, nejméně však tři znaky libovolného řetězce názvu projektu. Akceptována jsou slova s diakritikou i bez. Pracoviště jsou ve formuláři implicitně označena všechna, prohledávání lze však omezit na jedno a více pracovišť. Druh projektu označuje instituci, která hledané projekty financuje (VEGA, KEGA, MVTS atd.). Stav projektu vypovídá o jeho rozpracovanosti (připravovaný, přijatý, řešený, ukončený apod.).

Po vyplnění formuláře a kliknutí na se vypíší projekty, které vyhověly hledanému řetězci a omezujícím podmínkám. V seznamu je uveden nejen název, ale i druh projektu, garant, doba trvání projektu a pracoviště.

Projekty dle období

V záložce Projekty dle období lze projekty vyhledávat podle období, ve kterém byly řešeny, nebo se řeší.

Z menu formuláře se vybere počáteční a koncové období. Označením položky Zobrazit i podprojekty se vypíší i podprojekty vyhledaného projektu. Opět lze jako v předchozím případě dohledání projektů omezit na pracoviště, druh a stav projektu.

Po vyplnění formuláře se pro získání výpisu projektů stiskne tlačítko . V seznamu projektů je uveden název projektu i s jeho identifikací, doba trvání projektu od do, druh projektu, garant projektu a pracoviště.

Projekty dle garanta

V záložce Projekty dle garanta lze hledat projekty podle jejich garanta.

Do vyhledávacího pole se vepíše jméno nebo jeho část bez titulů a klikne se na . Vypsány jsou všechny projekty i s identifikací.

Projekty dle pracoviště garanta

Záložka Projekty dle pracoviště garanta umožňuje vyhledání projektů podle pracoviště, na kterém garant projektu působí.

V menu, které má stromovou strukturu, se vybere konkrétní pracoviště. Dalším omezením při vyhledávání evidovaných projektů je druh a stav projektu. Význam těchto položek je popsán výše u vyhledávání projektů dle názvu. Kliknutím na tlačítko se vypíší všechny projekty, které vedou nebo vedly osoby zaměstnané na daném pracovišti.

Do některých projektů lze vstoupit poklepáním na jejich název.

Projekty dle pracovníka

Záložka Projekty dle pracovníka umožňuje hledat projekty podle jména pracovníka na projektu.

Vyhledávání je stejné jako v předchozím případě. Do vyhledávacího pole se vepíše jméno nebo jeho část bez titulů a klikne se na . Vypsány jsou všechny projekty i s identifikací.