Stavy projektů

Stav projektu označuje, zda je projekt v aktivním, nebo neaktivním stavu. Tedy zda na řešení projektu práce probíhají, nebo projekt už skončil nebo byl zamítnut. Pro snadnou orientaci je stav vyjádřen barvou ikony, která navíc označuje, co se s daným projektem děje (je podaný, přijatý atp.). Ikonou jsou označeny všechny aktivní projekty a podprojekty, ikonou neaktivní projekty. Je-li nadprojekt označen jako neaktivní, tak i jeho podprojekty jsou automaticky v neaktivním stavu. Stavy projektů a jejich popis následuje.

  •  Připravovaný – aktivní stav, projekt je připravován k podání.

  •  Podaný – aktivní stav, projekt je podaný k posouzení.

  •  Přijatý – aktivní stav, projekt byl odsouhlasen a může být řešen.

  •  Řešený – aktivní stav, projekt je řešen pracovním kolektivem.

  •  Zamítnutý – neaktivní stav, projekt byl při posuzování zamítnut.

  •  Vyřazený – neaktivní stav, projekt byl při posuzování vyřazen.

  •  Zrušený – neaktivní stav, projekt byl zrušen v průběhu řešení.

  •  Ukončený – aktivní stav, projekt byl dořešen a čeká na obhajobu.

  •  Obhájený – neaktivní stav, projekt byl dokončen a obhájen.

  •  Neobhájený – neaktivní stav, projekt nebyl úspěšně obhájen.

Související témata nápovědy