Životopisy

Agenda Životopisy zahrnuje aplikace, s jejichž pomocí mohou uživatelé v UIS vytvářet životopisy pro osobní potřebu nebo pro potřebu projektů, akreditačních žádostí, evaluačních zpráv apod.

Základem agendy je aplikace Definice struktury životopisu, ve které systémový integrátor, nebo jiný pověřený pracovník, definuje jednotlivé struktury životopisů. Struktury určují, z jakých částí a položek má být životopis tvořen, jejich pořadí a rozložení.

Životopisy se v UIS tvoří na základě informací, které si uživatelé zaevidovali v aplikaci Životopisné údaje. Část údajů si uživatelé vkládají sami, část lze převzít z evidence UIS.

Životopisy lze sestavovat individuálně nebo hromadně. Individuální tvorba probíhá v aplikaci Tvorba životopisů, kde si každý uživatel UIS může na základě dostupných struktur životopisů vytvořit libovolné množství životopisů a ty zveřejnit v UIS, nebo si je vytisknout do PDF či stáhnout ve formátu RTF pro další zpracování. Hromadně sestavuje životopisy fakulta či univerzita v aplikaci Hromadná tvorba životopisů.

Životopisy jsou zveřejňovány na osobní stránce uživatelů v aplikaci Lidé na SPU. V aplikaci pro tvorbu životopisů lze ovlivnit stupeň zveřejnění individuálně vytvořeného životopisu. Stupeň zveřejnění životopisu sestaveného hromadně fakultou může ovlivnit pouze pracovník, který životopisy hromadně sestavil.