Evidence vývařoven

stravování!evidence vývařoven

Aplikace Evidence vývařoven slouží k evidenci jednotlivých vývařoven univerzity. Vývařovny se pak přidělují výdejnám v aplikaci Evidence výdejen. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Nová vývařovna se přidá pomocí formuláře v úvodu stránky, kde je zapotřebí vyplnit všechny povinné údaje. Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných vývařovan je uveden v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Záznamy, které nejsou použity je možné označit a odebrat stisknutím tlačítka .