Evidence výdejen

stravování!evidence výdejen

Aplikace Evidence výdejen slouží k evidenci výdejen stravy. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Některé výdejny jsou evidovány pouze kvůli kompatibilitě s číselníky stravovacího systému a v UIS se nepoužívají.

Novou výdejnu je možné založit pomocí formuláře v úvodu stránky. Kód nové výdejny musí být zadáván v souladu s číselníky stravovacího systému. Při vkládání výdejny se současně definuje její vývařovna. Nabídku vývařoven je možné spravovat v aplikaci Evidence vývařoven. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných výdejen je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Přiřazení je možné přejít do aplikace Přiřazení výdejny, kde lze k výdejně definovat skupiny uživatelů, které se mohou ve výdejně stravovat. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Výdejny lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pomocí odkazu Zobrazení všech přiřazení pod tabulkou se zobrazí přiřazené skupiny strávníků ke všem výdejnám.