Evidence období sekvence

Aplikace Evidence období sekvence umožňuje evidenci fakultních období v rámci zvolené sekvence. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-sekvenci-a, zejména systémovým integrátorům fakult, kteří nastavují parametry období (a tím studijního systému) společné pro celé období dané fakulty.

Fakultní období je studijním obdobím fakulty. Studijní období může mít délku trvání jeden rok, dva semestry, tři trimestry apod. Je dáno úseky roku. Semestrální období se většinou využívá u bakalářských, inženýrských a inženýrských úplných studií, celoroční období u doktorského studia.

Nové období se zakládá pomocí tlačítka v úvodu aplikace. Při zakládání prvního období v sekvenci je nutné zvolit univerzitní úsek, na který budou období sekvence dělena. Název a rozsah období se generují automaticky podle vnitřního nastavení systému. Je-li současně se založením nového období zvolen přenos atributů z předcházejícího období, budou atributy nového období naplněny hodnotami dle zvoleného období.

Než je možné založit fakultní studijní období, je nutné založit univerzitní období přes aplikaci Evidence univerzitních období a nastavit všechny typy úseků, na které se budou fakultní období během akademického roku dělit (roky, semestry, trimestry atd.).

Období se vždy zakládá jako neveřejné. Integrátorovi je tak poskytnuta doba na přípravu veškerých náležitostí zejména na přípravu katalogu předmětů a studijních plánů. Jakmile má vše nachystáno, přepne atribut Veřejné období na Ano.

Termín začátku a konce období lze změnit v harmonogramu daného období. Jejich změnou se automaticky změní termín konce předcházejícího období a termín počátku následujícího období.

Evidovaná období jsou seřazena v přehledové tabulce. Období jednoho akademického roku jsou pro přehlednost jednotně podbarvena. U každého období je zobrazen jeho název a příznak, zda je období veřejné. Tyto údaje lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace.

Význam jednotlivých sloupců seznamu období:

  • Editace – umožňuje změnit název období, doplnit zkratku nebo nastavit veřejnost období.1 Zkratka je využívána v pojmenování skupin pro MS Teams, které lze zakládat v Záznamníku učitele.

  • Atributy – umožňuje prohlížet a nastavovat atributy fakultního období, které řídí průběh a některé akce konané během období.

  • Harmonogram – umožňuje prohlížet vkládat  sestavovat harmonogram univerzitního období. Harmonogram je dostupný až po zložení úseků.

Poslední přidané období je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze období, pro které nejsou založeny úseky.

Založené období je možné odebrat dokud nezačala jeho příprava (neobsahuje předměty, skupiny předmětů apod.). Pozdější odebrání je velice složité, proto jej může provést pouze správce dat (datamanager). Čím více dat je v období evidováno, tím větší zásah v databázi je při rušení období provést.