Evidence výše stipendií doktorandů

V aplikaci Evidence výše stipendií doktorandů se nastavují stupnice platových tarifů, které jsou využívány pro výpočet stipendií studentů doktorského stupně studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stipendia-phd.

Novou stupnici lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit název stupnice, termín, od kdy bude stupnice platit a zvolit měnu, ve které budou částky stipendií zadávány. Zadané údaje se potvrdí stisknutím tlačítka . Současně se založením nové stupnice dojde k ukončení aktuálně platné. Termín platnosti do se vkládá automaticky podle počátku platnosti nové platové stupnice.

Stupnice je vždy platná pro celou univerzitu.

Seznam všech evidovaných stupnic platových tarifů je zobrazen v přehledové tabulce. U každé stupnice je uveden její název a období, ve kterém stupnice platila. Nejnovější stupnice nemá konec platnosti uveden. Tuto stupnici je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Částky pro jednotlivé platové stupně a třídy se evidují ve formuláři pod ikonou ve sloupci Výše stipendií. Částky je možné průběžně měnit, při výpočtu stipendia doktorandovi je vždy použita částka dle aktuálně platné stupnice. Zadávání a změna částek je možná pouze pro nejnovější stupnici, u ostatních lze částky pouze prohlížet.

Při editaci datumu, od kterého platí aktuální stupnice, dojde automaticky k posunu data konce platnosti stupnice předcházející tak, aby obě stupnice bez přerušení navazovaly.

Stupnici bez zadaných částek je možné odebrat jejím označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze nejnovější stupnici, po jejím odebrání vejde v platnost stupnice předcházející.