Přehled aktualizovaných studijních plánů

Aplikace Přehled aktualizovaných studijních plánů poskytuje souhrnný přehled hodnocení studentů doktorského studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Požadovaná sestava studentů se vytvoří prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí zvolit fakultu studia a univerzitní období, pro které se má sestava hodnocení zobrazit. Po stisknutí tlačítka se zobrazí sestava studentů vyhovujících zadaným omezením.

V zobrazeném seznamu je pro každého studenta uvedeno jeho jméno, identifikační číslo a identifikace studia. Ve sloupci Doporučení jsou vypsány role vyjadřující se ke studijním výsledkům studenta a jejich doporučení pro další postup studenta ve studiu (je-li doporučení zadáno). Prostřednictvím ikon ve sloupci Hodnocení je možné aktuální podobu hodnocení studenta zobrazit (ikona ) nebo vytisknout (ikona ).

Aplikace je vhodná pro kontrolu vyplnění aktualizovaných studijních plánů jednotlivými osobami.