Kolize rozvrhových akcí

rozvrh!kolize akcírozvrh!kolize

Aplikace Kolize rozvrhových akcí se používá ke kontrole kolizí rozvrhů jedné, více nebo všech fakult a ke kontrole hodinových dotací vůči katalogu předmětů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním rozvrh-a nebo rozvrh-b.

Po vstupu do aplikace a výběru příslušného období jsou zobrazeny všechny založené rozvrhy fakult a pracovišť, které rozvrhy sestavují (například rektorát, celoživotní vzdělávání). Pokud jsou ve zvoleném akademickém roce založeny rozvrhy pro oba semestry, je vždy možné volit kombinaci rozvrhů pro zobrazení jen z jednoho semestru. Kontrolované rozvrhy lze označovat individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem.

Kolize rozvrhových akcí

Záložka Kolize rozvrhových akcí pro zvolené rozvrhy a případně zvolenou místnost nebo den v týdnu zobrazuje seznam rozvrhových akcí, u kterých nastala kolize, tj. například souběh rozvrhových akcí dvou a více různých předmětů v jedné učebně ve stejnou dobu. Je-li zatrženo pole rezervace, budou do kontroly kolizí zahrnuty i zadané rezervace místností. Akce, které jsou spolu v kolizi, jsou vypsány pod sebou. Dvě a více akcí, které jsou označeny za nekolizní (nastavuje se v editaci rozvrhové akce v aplikaci Editace rozvrhů), se nevypisují.

Aplikace poskytuje nástroje pro okamžité řešení kolizních situací:

  •  Editovat – ikona odkazuje do aplikace Editace rozvrhů, kde je možné provést úpravu rozvrhové akce tak, aby byla kolize odstraněna.

  •  Zrušit – kliknutím na ikonu je vybraná rozvrhová akce ihned smazána. Pozor! Tato operace je nevratná.

Kontrola kolizí by měla být provedena ještě před zveřejněním rozvrhů, aby případné opravy zbytečně nemátly studenty při sestavování rozvrhů a učitele při plánování své výuky.

Kontrola rozvrhových akcí dle hodinových dotací

V záložce Kontrola dle hodinových dotací je možné pro zvolené rozvrhy zkontrolovat dotaci zadaných rozvrhových akcí vůči hodinové dotaci jednotlivých typů akcí uložených v katalogu předmětů (zpravidla přednáška a cvičení). Vypsány jsou všechny předměty se zadaným rozvrhem, jejichž dotace hodin uvedená v katalogu neodpovídá evidovaným rozvrhovým akcím.

Délka hodinové dotace uložené pro daný typ rozvrhové akce v katalogu předmětů je uvedena ve sloupci Dotace. Ve sloupci Rozvrh je pak uvedena celková délka rozvrhových akcí v rozvrhu.

Přes ikonu ve sloupci Upravit je možné zobrazit seznam rozvrhových akcí zvoleného předmětu v aplikaci Editace rozvrhů, kde je možné dotaci upravit. Pokud je špatně zaevidovaná dotace v katalogu předmětů, může změnu provést systémový integrátor v aplikaci Editace katalogu předmětů.