Seznam nezapsaných studentů

Aplikace Seznam nezapsaných studentů slouží ke kontrole studentů, kteří se při elektronických zápisech nezapsali do dalšího období studia nebo nepotvrdili změny v zápisech. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e.

Prostřednictvím formuláře v úvodu aplikce se nadefinují omezující kritéria seznamu studentů a zvolí se typ výpisu. V poli Tlačítko pro akci se zvolí, zda má být zobrazen seznam studentů k zápisu nebo pro tisk výzev k zápisu. Seznam studentů vyhovujících zadaným kritériím se zobrazí stisknutím tlačítka .

Nezapsaní studenti

Ve výpisu nezapsaní studenti jsou uvedeny informace o posledním období zápisu studenta a jeho stavu, splnění podmínek pro zápis a případné chyby bránící zápisu a počet předmětů ukončených v aktuálním období. Přes ikonu ve sloupci Zapsat se zobrazí zápisový arch daného studenta v aplikaci Zápis, kde je možné studenta individuálně zapsat.

Uživatelům s oprávněním study-zapis-hrom je v aplikaci dostupná operace pro hromadný zápis vybraných studentů. Výběr studentů je možné provést individálně zatržením políčka ve sloupci Ozn., hromadně tlačítky /, nebo pomocí menu Výběr osob, ve kterém se zvolí vhodná varianta a použije tlačítko , resp. . Tlačítkem lze zaměnit původní výběr (označí se neoznačení a současně se odznačí označení).

Označené studenty lze hromadně zapsat tlačítkem , které je umístěno na konci seznamu. Pokud se mají studentům zapsat i předměty s nesplněnými prerekvizitami, pak se před zápisem zatrhne pole Zapsat i předměty s neplněnou prerekvizitou. Stejně jako v individuálním zápise studentů je i zde prováděna kontrola zaplacení školného.

Označeným studentům lze stisknutím tlačítka zaslat hromadnou e-mailovou zprávu, která má studenty upozornit, že neprovedli zápis a doporučit jim, aby se zapsali nebo v případě problémů se zápisem navštívili studijní oddělení. Rozeslání této zprávy má smysl v období, kdy jsou ještě spuštěny zápisy.

Je-li ve formuláři zvolena možnost výzva k zápisu, je možné nezapsaným studentům vytisknout výzvu k zápisu. Tisk se pro označené studenty provede prostřednictvím tlačítka , které je umístěno pod seznamem studentů v části Výzva k zápisu. Před samotným tiskem je zapotřebí vyplnit pole Datum zápisu, které se v dokumentu tiskne jako datum, kdy se měl student dostavit k zápisu.

Studenti, kteří neprovedli změny v zápisech

Ve výpisu studenti, kteří neprovedli změny v zápisech se zobrazí seznam studentů, kteří se do dalšího semestru zapsali, následně provedli přípravu na změnu v zápisech, ale tu už nepotvrdili. Seznam zahrnuje i studenty, kteří mají jakýkoliv rozpor mezi zápisem a studovanými předměty v aktuálním období. Uživatele s oprávněním study-zapis-hrom mohou u vybraných studentů změny v zápise hromadně potvrdit tlačítkem . Tlačítkem je možné všem označeným studentů zaslat hromadnou e-mailovou zprávu např. s upozorněním na neprovedené změny v zápise.