Hromadný tisk dokumentů

Aplikace Hromadný tisk dokumentů poskytuje možnost hromadného tisku několika typů dokumentů týkajících se studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V aplikaci je nejprve zvolí vhodné studijní období, ve kterém jsou požadovaní studenti do studia zapsáni nebo ve kterém byli vyřazeni ze studia. V dalším kroku se ve formuláři zvolí typ dokumentu k tisku a stanoví se kritéria pro omezení skupiny studentů. Nejsou-li omezení zadána, bude dokument vytištěn všem studentům v období, což se nedoporučuje nejen z důvodu časové náročnosti. Zatržením políčka Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí bude tisk proveden pomocí dávkové úlohy na pozadí systému. Po dokončení dávky je uživateli zaslán e-mail o dokončení s odkazem do aplikace Tiskové úlohy, kde je možné výsledek tisku stáhnout. Dávkový tisk je vhodné využít u všech typů potvrzení.

Stisknutím tlačítka dojde k tisku zvoleného dokumentu pro všechny studenty dle zadaných kritérií, pro které lze zvolený typ dokumentu vytisknout. Individuální výběr studentů je možný po stisknutí , kdy se zobrazí seznam studentů vyhovujících zvoleným kritériím. Ve sloupci Stav datové schránky je pomocí ikon znázorněno, zda má student aktivní datovou schránku pro doručování či nikoliv. Pro vybrané studenty se zvolený dokument vytiskne pomocí tlačítka . Vygenerované dokumenty jsou ve výstupu seřazeny abecedně podle příjmení studentů.