Portál garanta studijního programu

Aplikace Portál garanta studijního programu umožňuje prohlížet data předmětů a studijních plánů spadajících pod studijní programy určené k akreditaci.

Aplikace je přístupná garantovi a spolugarantovi studijního programu, garantovi akreditace a uživateli s přiděleným oprávněním akreditace-sp, které se uděluje na pracoviště nebo studijní plán.

Údaje zobrazované v aplikacích portálu jsou často vztaženy ke konkrétnímu studijnímu programu a jeho studentům. Proto je vhodné před prací v jednotlivých záložkách nastavit si studijní program, se kterým se bude pracovat. Program lze měnit i během práce.
Garanta akreditace studijního programu nastavuje systémový integrátor v aplikaci pro správu studijních programů.

Portál je tvořen z řady aplikací rozdělených do samostatných sekcí:

  • Akreditace - aplikace této části portálu umožňují garantovi studijního programu (nebo uživatel s oprávněním akreditace-sp přiděleným na pracoviště nebo studijní plán) prohlížet předmětystudijní plány připravované k akreditaci a sledovat stav těchto příprav. Dále jsou k dispozici statistiky vztažené ke studijnímu programu.