Evidence milníků harmonogramu

harmonogram!milníky!evidence

Aplikace Evidence milníků harmonogramu slouží k evidenci milníků využívaných pro sestavení univerzitního resp. fakultního harmonogramu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-milniku-a nebo evidence-milniku-b nebo evidence-milniku-c.

Uživatelé s právem evidence-milniku-a mohou spravovat milníky všech kategorií a propagovatelnosti. Uživatelé s právem evidence-milniku-b mohou spravovat milníky kategorie oficiální s možností nastavení propagovatelnosti (1, 2, 4), ostatní milníky mohou prohlížet. Uživatelé s právem evidence-milniku-c mohou spravovat milníky kategorie oficiální bez možnosti nastavení propagovatelnosti, ostatní milníky mohou prohlížet.

Milníky jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Oficiální – milníky, které neřídí chod UIS, mají informativní charakter. Milník je implicitně považován za zobrazující se.

 • UIS – milníky, které ovlivňují chod UIS, zakládá vývojový tým. Některé lze omezit na typ studia, například rozsah prezenční rozvrhované výuky, uzávěrka přihlašování k tématům závěrečných prací, Uzávěrka schvalování témat závěrečných prací, uzávěrka závěrečných prací. Milník se používá kdekoliv v UIS. UIS milníky jsou synchronizovány na všechny instalace UIS (oficiální milníky ne).

 • UIS-kritické – nejdůležitější milníky, které zakládá omezená skupina osob.

Univerzitním milníkům je při jejich zakládání přiřazena propagovatelnost určující, kterému subjektu se bude milník nabízet a zobrazovat v harmonogramu. Operace, které lze s milníkem ve fakultním harmonogramu provádět určuje tzv. propagační síla (viz univerzitní harmonogram). Propagace milníků se provádí vždy do stejných sekvencí období.

Propagovatelnost:

 • Pouze fakultní – milník lze nastavit pouze ve fakultním harmonogramu.

 • Pouze univerzitní – milník lze zadávat pouze v univerzitním harmonogramu, nepropaguje se do fakultních harmonogramů, ale lze jej automaticky nastavit a zobrazit ve fakultních harmonogramech, do kterých časově náleží.

 • Propagovat vždy – milník, který se zadává pouze v univerzitním harmonogramu, a to vždy na konkrétní univerzitní úsek (semestr, trimestr apod.) a je vždy zpropagován do všech souvisejících fakultních období, kde může být modifikován, ale ne odebrán.

 • Propagovatelný – osoba zakládající tento milník definuje subjekt, na který se bude milník propagovat, na subjektu je pak možné termíny upravovat. Nastavuje se u milníků, kde je žádoucí nastavení stejného času spuštění akce.

Další vlastnosti, které může milník nabývat, jsou:

 • intervalový – v harmonogramu má nastaven interval odkdy dokdy. Milník, který není intervalový má termín dán jedním datem;

 • navazující – v jednom období se nastaví termín konce, v dalším období se nastaví automaticky začátek (například u začátku a konce fakultních období). Automaticky je označen jako intervalový a unikátní, nastavuje se u milníků kategorie UIS a UIS-kritické;

 • unikátní – může být v rámci harmonogramu jednoho období jen jedenkrát;

 • zobrazovat – ovlivňuje zobrazení milníku v oficiálním harmonogramu.

Nový milník je možné zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se zadá název milníku, jeho sysid (zkratka) a popis a stanoví se parametry milníku. Vyplněný formulář se potvrdí stisknutím tlačítka .

Název milníku je třeba volit tak, aby bylo možné jej opakovaně používat. Název by tudíž neměl obsahovat bližší určení času. To je možné upřesnit při vkládání milníku do harmonogramu. Příklad nevhodně zvoleného názvu milníku je Den otevřených dveří 21. 2. 2017. Takovýto milník lze pak použít nanejvýš jednou.

Seznam všech evidovaných milníků je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazován je název a sysid milníku a dále podrobnosti o kategorii, propagovatelnosti a dalších vlastnostech milníku. V závislosti na přidělených právech uživatele je možné údaje o milníku editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Zde je rovněž možné označit milník jako zrušený (nebude se dále nabízet v nabídce milníků v editaci harmonogramu). Označené milníky je možné stisknutím tlačítka zcela smazat. Smazat lze jen ty milníky, které ještě nejsou použity v žádném harmonogramu. Prostřednictvím filtru nad seznamen milníků je možné seznam omezit pouze na milníku určité kategorie a propagovatelnosti nebo zahrnout do seznamu i milníky zrušené.

Seznam UIS milníků a jejich význam naleznete zde.
Související témata nápovědy