Absolvent

Absolvent

Absolvent je osoba, která úspěšně ukončila své studium na SPU. Ukončením studia však nekončí platnost účtu v  UIS, absolventi mohou UIS nadále používat, a zůstat tak v kontaktu s SPU a svými spolužáky.

Přístupové údaje do UIS zůstávají nezměněny, resp. login je nahrazen identifikačním číslem (ID) přiděleným na počátku studia.

Po ukončení studia UIS automaticky upraví role uživatele v systému a omezí přístup k vybraným aplikacím. Některé aplikace zcela vypne, některé mají zredukovanou funkci (jen pro čtení). Přístupné zůstávají aplikace portálu veřejných informací, některé studijní aplikace, komunikační nástroje atd. Přes Poštovní schránkuDokumentový server mohou být zasílány informace například ze studijního oddělení nebo z N/A.