Přehled aktuální zátěže databáze

systémové informace!zátěž databáze

Aplikace Přehled aktuální zátěže databáze slouží k sledování aktuální zátěže databáze. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-a.

V přehledové tabulce jsou zobrazeny aktuální události v databázi. Pro každou událost jsou uvedeny upřesňující informace doplněné o uživatele, který událost provedl a identifikace provádějící aplikace nebo modulu. Ve sloupci W_LOG/INFO je v případě volání události z webového rozhraní UIS zobrazen odkaz do logu operací.