Financování přihlášky

Aplikace Financování přihlášky slouží ke správě poplatků souvisejících se zápisem přijatého uchazeče do studia (školné, zápisné, poplatek za výrobu karty apod.). Přístup do aplikace je vázán na více oprávnění, kdy každé umožňuje různý rozsah povolených operací. Přístup v plném rozsahu je umožněn uživatelům s právem stud-f. Pro přístup v režimu prohlížení je určeno právo fin-p. Právo fin-mp umožňuje prohlížet financování studií a zakládát, editovat a mazat malé poplatky. Osoby s právem fin-prij-rucni mohou navíc provádět ruční evidenci plateb. Aplikace je přístupná pouze pokud je v konfiguraci typů poplatků nastaveno vytváření předpisů poplatků spojených s budoucím studiem již pro přihlášku, resp. e-návratku.

Po vstupu do aplikace je nejdříve zapotřebí vyhledat uchazeče. Uchazeče lze dohledat podle jména, rodného čísla nebo registračního čísla přihlášky. Vyhledávání probíhá ve všech uchazečích, poplatky však lze spravovat pouze u těch, kterým již bylo uděleno a vytištěno kladné rozhodnutí o přijetí. Pro zvoleného uchazeče je zobrazen seznam všech jeho poplatků. U každého poplatku jsou uvedeny základní údaje jako variabilní a specifický symbol, rozhodné datum, typ poplatku a jeho výše, případně ruční částka a uhrazená částka.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Detail je možné zobrazit podrobnější údaje k výpočtu rozhodnutí, informace o platbě a datu transakce, případně provést odpárování a přepárování platby na jiné rozhodnutí. Pro případ, kdy student provedl úhradu poplatku za studium jiným způsobem než na předepsaný bankovní účet je možné ručně zaevidovat výši úhrady a datum platby.

Ikona ve sloupci Editace umožňuje nastavovat ruční částku. Ruční částku mohou editovat pouze uživatelé s právem fin-prij-rucni.

Pod seznamem poplatků může být uvedena výše plateb, které nejsou přiřazeny k žádnému z předepsaných poplatků (platby jsou připárovány k uchazeči, nikoliv však k samotnému rozhodnutí o poplatku). Pomocí odkazu Vytvořit ruční poplatek lze uchazeči vytvořit rozhodnutí o financování pro tzv. malý poplatek.