Statistiky přijímacího řízení

Aplikace Statistiky přijímacího řízení poskytuje několik typů statistik, které je možné zobrazit pro jednotlivá období přijímacího řízení nebo pro celou univerzitu a období přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům, kteří mají přiděleno některé z oprávnění prijim-sprava, stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Následně je zobrazen přehled dostupných statistik. Požadovaná statistika se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit. Volit lze z následujících statistik.

Plán přijímání

Sestava poskytuje počet uchazečů v jednotlivých programech a formách studia a to zvlášť pro skupinu přihlášených uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky, přijatých po přijímací zkoušce, odvolaných, přijatých rektorem. Dále je uveden celkový počet uchazečů přijatých do programu a formy. Počty jsou rozděleny podle etap přijímacího řízení. Zahrnuty jsou i typy řízení, na které nebyla podaná žádná přihláška. Statistiku lze exportovat do MS Excel.

Statistika o přijímacím řízení a přezkoumání

Rozšiřuje předchozí statistiku. Rozlišuje uchazeče na domácí, cizince, domácí+cizince a ženy a to zvlášť pro skupinu přihlášených uchazečů, přijatých bez přijímací zkoušky, zúčastěných na přijímací zkoušce, přijatých po přijímací zkoušce, přijatých rektorem a pro skupinu uchazečů, kteří skutečně nastoupili do studia. Počty jsou rozděleny podle programu, formy studia, místa výuky a etapy přijímacího řízení. Vždy je uveden celkový počet a počet žen. Statistiku lze exportovat do MS Excel.

Statistika o uchazečích ze středních škol

Poskytuje počet podaných přihlášek, počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, dále počet přijatých a nepřijatých uchazečů a počet uchazečů, kteří se nedostavili. Pro jednotlivé střední školy je vždy uveden celkový počet a počet žen. Statistiku lze exportovat do MS Excel.

Přijatí uchazeči z jednotlivých krajů a středních škol podle druhu a formy studia

Poskytuje počet přijatých uchazečů podle kraje nebo státu, podle druhu a formy studia. Zvlášť je uveden počet přijatých uchazečů pro každý typ absolvované střední školy a celkový počet za jednotlivé položky tabulky. Kromě celkového počtu je pro každý typ školy uveden počet žen. Statistiku lze exportovat do MS Excel.

Výpis lze omezit dle typu a formy studia, kraje nebo státu.