Evidence termínů přijímací zkoušky

Aplikace Evidence termínů přijímací zkoušky slouží k evidenci a správě termínů přijímacích zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro založení termínů přijímacích zkoušek, ve kterém se zvolí místnost, kde má přijímací zkouška probíhat, datum a čas konání termínu a jeho délka. Dále lze evidovat krátkou poznámku o délce dvaceti znaků (zobrazuje se v aplikaci Individuální přidělení termínůRozdělení uchazečů na termínech). Tlačítkem se nový termín uloží.

Seznam všech evidovaných termínů je uveden v přehledové tabulce. Údaje o vybraném termínu lze upravovat přes ikonu ve sloupci Upravit. Termíny lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat a editovat lze pouze neobsazené termíny.