Změna hesla uchazeče do evidence e-přihlášek

Přes aplikaci Změna hesla uchazeče do evidence e-přihlášek je možné uchazečům nastavit nové heslo pro přístup do e-přihlášek v případě, že jej zapomene. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný uchazeč zvolí kliknutím na jméno.

Jakmile je uchazeč zvolen, zobrazí se seznam jeho e-přihlášek v aktuálním období přijímacího řízení, pod nímž je umístěn formulář pro nastavení nového hesla, jehož součástí jsou i požadavky na nové heslo. Nové heslo se uchazeči nastaví zadáním do polí HesloKontrolní zadání a potvrdí se tlačítkem . Zadat lze vlastní heslo, nebo je možné zvolit některé z bezpečných hesel vygenerovaných systémem.

Nové heslo se nastaví pro všechny e-přihlášky uchazeče. Loginy přihlášek zůstanou zachované. Uchazeč se pak může hlásit libovolnou kombinací loginu a změněného hesla.

Výše uvedeným postupem nelze provést změnu hesla u uchazečů, kteří si přihlášku podali přes svůj uživatelský účet v UIS. Potřebuje-li takový uchazeč změnit heslo, je třeba obrátit se na systémového integrátora, který mu heslo změní přes aplikaci Nastavení hesel uživatelům.