Hromadné zadávání rozhodnutí

Prostřednictvím aplikace Hromadné zadávání rozhodnutí lze hromadně udělovat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Seznam pro vložení rozhodnutí je možné zobrazit v různých variantách. Kritéria zobrazení se volí ve formuláři. Mohou jimi být studijní program, zaměření, forma studia, na kterou si uchazeči podali přihlášku, etapa (pokud je evidováno více etap přijímacího řízení), místo studia, pokud existuje více možností, termín, na který byli uchazeči pozváni, udělené rozhodnutí a další omezení. Pokud je cílem úprava rozhodnutí odvolaných uchazečů, lze v nabídce Omezení uchazečů zvolit možnost Odvolaní. Seznam uchazečů se zobrazí stisknutím tlačítka .

Seznam je rozdělen na listy po padesáti uchazečích. Zobrazený seznam lze omezit podle počátečního písmene příjmení uchazeče a na uchazeče, kteří v návratce již potvrdili svůj zájem o studium. Možné je zvolit způsob řazení uchazečů podle příjmení a jména nebo podle dosažených bodů (seznam bude doplněn body). Volba se potvrdí tlačítkem .

Nad seznamem je uveden skutečný počet listů s uchazeči a odkazy pro zobrazení následujícího nebo předchozího listu – Následující listPředchozí list. V legendě pod seznamem je uveden výčet možných kódů rozhodnutí.

Pro každého uchazeče v seznamu jsou uvedeny základními údaji o uchazeči a jeho přihlášce. Pokud si uchazeči v přihlášce zvolili alternativní typy přijímacího řízení, je nutné zvolit v nabídce ten typ, pro který má být rozhodnutí uděleno. Kód rozhodnutí se zadává do připravených polí ve sloupci Rozhodnutí.

Ve sloupci Doklad je pomocí ikon zobrazováno, zda uchazeč doložil doklad o předcházejícím stupni studia či nikoliv. Údaj je přebírán z údajů o přihlášce a je možné jej změnit přes aplikaci Opravovat existující přihlášku. Ve sloupci Datum potvrzení zájmu o studium je uvedeno datum, kdy uchazeč v elektronické návratce potvrdil svůj zájem o studium. Sloupec je skrývací.

Vyplněné hodnoty je nutné uložit tlačítkem vždy při opuštění aktuálního listu, tj. i při přechodu na další list, jinak budou údaje ztraceny. Uchazečům s kladným rozhodnutím je zároveň založen účet a vygenerovány přihlašovací údaje k e-návratce, které se tisknout společně s rozhodnutím.

Rozhodnutí se vloží automaticky přes aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.