Podání přihlášky na výměnný pobyt

Přes aplikaci Podání přihlášky na výměnný pobyt podávají studenti přihlášky do výběrového řízení na výměnný pobyt.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam období výběrových řízení (včetně historických). Požadované období se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat. Následně je zobrazen seznam výběrových řízení zvoleného období s termíny začátku a konce sběru přihlášek. Další informace lze zobrazit po kliknutí na odkaz Podrobnosti umístěný nad seznamem. Výběrové řízení se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat. Ikona se zobrazuje pouze v období sběru přihlášek.

V rámci výběrového řízení může podána pouze jedna aktivní přihlášku na studiu. Pokud je již přihláška podána, nabídne aplikace odkaz do Evidence přihlášek na výměnný pobyt, kde lze s existující přihláškou pracovat. Není-li přihláška dosud podána, zobrazí se formulář pro podání nové přihlášky.

V úvodu je uveden termín, ve kterém probíhá sběr přihlášek pro zvolené výběrové řízení, následně jméno studenta (slouží jako odkaz do aplikace Lidé na SPU), období výběrového řízení, identifikace studia a název výběrového řízení. V poli Preferované období se zvolí období, ve kterém student požaduje studovat na partnerské škole (zimní nebo letní semestr).

V další části přihlášky se volí preference škol pro výjezd. Volí se minimálně jedna škola. Součástí názvu školy je údaj o jazyku, ve kterém bude studium probíhat, typ studia a výjezdní kapacita. Ve výběrovém menu jsou školy seřazeny podle jazyka výuky. Pořadí zvolených škol hraje roli při přidělování škol po ukončení výběrového řízení. Tlačítkem lze přidat pole pro výběr další preferované školy.

U výběrového řízení může být vyžadováno doložení jazykového certifikátu. Jazyk certifikátů musí odpovídat jazykové mutaci zvolených preferovaných škol. Za certifikát jsou přidělovány body zahrnuté do celkového počtu bodů k vyhodnocení výběrového řízení. V nabídce mohou být uvedeny certifikáty konkrétních jazyků nebo obecné certifikáty, u nichž je nutné zvolit jazyk.

Maximální počet škol a jazyků studia, které lze v přihlášce zvolit, je uveden v nápovědném textu v aplikaci.

Na konci formuláře přihlášky je uveden informační text vložený zahraničním oddělením. Vyplněná přihláška se musí uložit tlačítkem . Po stisknutí tlačítka je přihláška uložena a je jí vygenerováno registrační číslo. Následně je přihláška zobrazena v aplikaci Evidence přihlášek na výměnný pobyt, kde je nutné doplnit další požadované údaje a přihlášku uzavřít. Pouze zavřené přihlášky jsou zařazeny do výběrového řízení.