Evidence extrabodových důvodů

Aplikace Evidence extrabodových důvodů slouží k evidenci důvodů pro přidělení extrabodů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-r.

Extrabodové důvody jsou využívány v aplikaci Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení pro nastavení extrabodového hodnocení studentů přihlášených na studijní pobyt.

Nový důvod se založí vyplněním zobrazeného formuláře. Hodnota v poli Formát importu, se volí v závislosti na tom, jestli je extrabodový důvod variantní přes jazyky nebo ne. Volba Body za test umožňuje variovat přes jazyky, Body za pohovorBody za Buddy system nikoli.

Seznam evidovaných extrabodových důvodů je zobrazen v přehledové tabulce. Přes ikonu ve sloupci Upravit lze zvolený extrabodový důvod editovat. Ikona ve sloupci Vstupní proměnné umožňuje přejít do nastavení vstupních proměnných. Extrabodové důvody, které nejsou použity v žádném výběrovém řízení lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .