Evidence přihlášek na výměnný pobyt

V aplikaci Evidence přihlášek na výměnný pobyt může student pracovat s podanou přihláškou na výměnný pobyt, upravovat ji a nakonec uzavřít a tím ji postoupit do výběrového řízení.

V úvodu aplikace je uveden termín, ve kterém probíhá sběr přihlášek pro zvolené výběrové řízení, následně jméno studenta (slouží jako odkaz do aplikace Lidé na SPU), období výběrového řízení, identifikace studia, název výběrového řízení, registrační číslo přihlášky, její stav, kompletnost. Pole Preferované období umožňuje volbu období, ve kterém student požaduje studovat na partnerské škole (zimní nebo letní semestr).

V další části přihlášky jsou uvedeny preference škol pro výjezd (podrobněji o volbě škol je uvedeno v podání přihlášky). Změny v preferovaných školách lze provádět až do uzavření přihlášky. Dále může být zobrazen informační text vložený zahraničním oddělením. Provedené změny v přihlášce je nutno uložit tlačítkem .

Jakmile jsou všechny údaje přihlášky vyplněny a v přihlášce se již nebudou provádět žádné změny, pak se tlačítkem potvrdí její uzavření. Potvrzení probíhá ve dvou krocích, kdy se u uživatele ověřuje, zda opravdu požaduje přihlášku uzavřít. Uzavřenou přihláškou již nelze měnit, změny může provádět pouze pracovník zahraničního oddělení.

Pokud si student svoji účast ve výběrovém řízení rozmyslel, má možnost rozpracovanou přihlášku zrušit tlačítkem , které je umístěno na konci přihlášky v části Další operace s přihláškou. Přihláška nebude smazána, pouze označena za zrušenou. Pracovník zahraničního oddělení má možnost studentovi zrušenou přihlášku obnovit. Zrušení přihlášky je možné provést pouze do jejího uzavření. V pozdější fázi může přihlášku zrušit pouze zahraniční oddělení.

Po uzavření je možné přihlášku vytisknout. Tisk se provede stisknutím tlačítka Vytisknout. Vytištěnou přihlášku je zapotřebí doložit na zahraniční oddělení. V tuto chvíli je podání přihlášky ze strany studenta ukončeno. Nyní je nutné vyčkat na kompletaci přihlášky ze strany zahraničního oddělení, přidělení bodů a vyhodnocení výběrového řízení.

Na konci přihlášky je uveden rozpis extrabodových kritérií, která jsou v rámci výběrového řízení zohledněna a za která může student získat body rozhodující o jeho umístění v pořadníku. Konkrétní bodové ohodnocení je udělováno automaticky výpočtem nebo jej doplňují pracovníci zahraničního oddělení.