Výsledky výběrového řízení

Aplikace Výsledky výběrového řízení slouží pro zobrazení výsledků výběrového řízení na zahraniční výjezd. Aplikaci zpřístupňuje zahraniční oddělení zveřejněním výsledků výběrového řízení. Nejsou-li výsledky zveřejněny, aplikace se nenabízí.

Výsledky výběrového řízení mohou být zahraničním oddělením zveřejněny v několika režimech:

  • vlastní výsledky studenta - studentovi se zobrazí vlastní výsledek ve výběrovém řízení a případně přidělená škola;

  • výsledky výběrového řízení - zobrazí se abecední seznam s výsledky všech studentů přihlášených do výběrového řízení. Seznam lze omezit podle přiřazené školy nebo podle počátečního jména studenta v pořadníku.

Tlačítky lze výsledky vytisknout nebo exportovat do MS Excel.