Checklist

V aplikaci Checklist je zobrazen seznam požadovaných dokumentů, které je nutné odevzdat před odjezdem a které je nutné odevzdat po návratu ze studijního pobytu nebo stáže.

Aplikace Checklist je zobrazena pouze v případě podání přihlášky na studijní pobyt v rámci dohody, pro kterou je požadováno doložení dokumentů. Pokud nejsou dokumenty žádnou dohodou vyžadovány, pak se aplikace Checklist nenabízí.

U každého dokumentu je uveden příznak odevzdání, případně poznámka, kterou uvedlo zahraniční oddělení. Řádné doložení požadovaného dokumentu vyznačuje koordinátor zahraničního oddělení. O provedení změn v checklistu je student automaticky informován e-mailovou zprávou.