Přístup do univerzitní sítě

Aplikace Přístup do univerzitní sítě poskytuje informace pro připojení k univerzitní síti.

Bezdrátová síť (WiFi) s heslem

Tato část aplikace umožňuje vygenerovat heslo pro přístup do univerzitní bezdrátové sítě (WiFi).

V aplikaci je uveden login uživatele do bezdrátové sítě. Pokud heslo bylo již vygenerováno, je rovněž zobrazeno a jestliže je jeho platnost omezena, je uveden termín platnosti. Po jeho vypršení lze vygenerovat nové heslo tlačítkem . Přegenerovat lze i platné heslo. Nebylo-li heslo dosud vygenerováno, je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí se heslo vygeneruje.

V přehledové tabulce jsou zobrazeny informace o službách, které zajišťují přístup k bezdrátové síti, ke kterým má uživatel přístup.

Informace o serverech, na kterých existuje účet uživatele a jejich stav lze zobrazit v aplikaci Správa účtů.