Limity předmětů

zápisy!limity předmětů

Aplikace Limity předmětů slouží k hromadnému nastavení omezení počtu studentů, kteří si mohou provést zápis zvoleného předmětu . Aplikace je přístupná uživatelům s právem predmet-e.

Omezení se nastavuje pro každou studijní formu zvlášť. Nastavení provedené v aplikaci Limity předmětů se automaticky promítnou do atributu v katalogu předmětů, kde je možné je později individuálně upravit. Limity zápisů nejsou povinné, ale je vhodné je nastavit z důvodů kapacitních omezení rozvrhovaných cvičení. Pokud nebude limit omezen, může se stát, že studenti, kteří si daný předmět nezaregistrovali, vyčerpají místa ve cvičení studentům, kteří registraci provedli. Nastavení limitů lze provést ručně nebo automaticky a to podle limitu pro registrace, který je uložen v katalogu předmětů, nebo podle uložených rozvrhových akcí. Nejvhodnější je použít kombinaci obou způsobů. Nejprve nastavit hodnoty automaticky a poté je upravit ručně.

Po vstupu do aplikace Limity předmětů se zvolí období, které je připravováno pro zápisy studentů. Následně se otevře stránka se seznamem všech předmětů evidovaných v katalogu předmětů zvoleného studijního období. Seznam je možné omezit podle počátečního písmene názvu předmětu. Kliknutím na symbol * se zobrazí všechny předměty. Součástí seznamu předmětů jsou informace o aktuálním nastavení limitu registrace a zápisu v katalogu předmětů, o počtu registrovaných studentů a počtu míst ve cvičení podle připraveného rozvrhu. Údaj ve sloupci Nový limit se vyplní automaticky nebo ručně. Pro automatické vyplnění se v horním menu nejprve zvolí podle čeho se má pole přednaplnit (rozvrh, limit registrace, limit zápisu) a tlačítkem se volba potvrdí. Následně je možné provést ruční korekce. Provedené změny je vždy nutné uložit tlačítkem , jinak při přechodu na jinou stránku budou ztraceny.