Zahraniční dohody

dohody se zahraničními partnery

Aplikace Zahraniční dohody zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a partnerskými institucemi. Aplikace je přístupná pouze uživatelům přihlášeným do informačního systému UIS.

V úvodu jsou dohody rozděleny podle druhu se statistikou počtu evidovaných dohod, institucí, států a studentů, kteří se daného druhu dohody zúčastnili. Postupně lze zobrazit přehled států dané druhu dohody, seznam institucí, s nimiž má Slovenská zemědělská univerzita v Nitře v daném státě uzavřenou dohodu, seznam fakult s kontaktními údaji, které dohodu uzavírají, a nakonec seznam studentů, kteří se účastnili výjezdu. Výběr se v jednotlivých krocích provádí kliknutím na ikonu . V poslední obrazovce prohlídky aplikace je kromě jména studenta zobrazena identifikace jeho studia, doba trvání pobytu daná termínem od kdy do kdy a stav pobytu (student na výjezdu, ukončený pobyt se splněnými podmínkami apod.). Je-li k pobytu studenta vyplněna hodnotící zpráva, je možné ji zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Zpráva.