Nastavení oznamování při událostech

Aplikace Nastavení oznamování při událostech slouží ke správě zasílání e-mailových zpráv při událostech, které nastávají při práci v Portálu pracovních příležitostí. Aplikace je dostupná uživatelům s právem praxe-a, kteří mohou nastavovat uživatele, kterým bude oznámení zasíláno.

V tuto chvíli je možné zasílání upozornění nastavit při:

  • registraci nové společnosti do portálu;
  • ukončení probíhající praxe studenta;

Pomocí připraveného formuláře se nejprve dohledá uživatel, kterému má být oznámení při události zasíláno. Následně se označením příslušných políček vyberou události, při kterých bude oznámení zasláno. Nastavení se uloží po stisknutí tlačítka .

Přehled všech osob, kterým je zasíláno upozornění z nějakých oblastí portálu, zobrazuje tabulka umístěná pod formulářem. Oblasti, ze kterých je upozornění konkrétnímu uživateli zasíláno, je možné prohlížet a měnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Oblasti.