Zpětná evidence praxí a společností

Aplikace Zpětná evidence praxí a společností umožňuje zpětnou evidenci proběhlých praxí studentů, které dosud nejsou evidovány v UIS. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním praxe-e.

Zpětná evidence praxí

Záložka Zpětná evidence praxí slouží ke zpětné evidenci praxí studentů, jejich správě, vložení a tisku hodnocení. Nový záznam o praxi se přidá prostřednictvím formuláře umístěného v horní části stránky. V poli Společnost jsou nabízeny všechny společnosti registrované v portálu a společnosti evidované v záložce Zpětná evidence společnosti. Praxi je možné zaevidovat jako ukončenou nebo probíhající. Pro ukončenou praxi je povinnost vyplnit datum ukončení.

V tabulce umístěné pod formulářem pro založení nového záznamu je zobrazen přehled zpětně evidovaných praxí zadaných v systému. Každý řádek obsahuje informaci o stavu praxe, název společnosti a pozice, jméno praktikanta a odpovědné osoby. U ukončených praxí je zobrazeno datum ukončení, u probíhajících je ve sloupci Ukončit zobrazena ikona pro ukončení praxe.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Hodnocení je možné vkládat hodnocení studenta na praxi formou elektronického dotazníku (ikona ), prohlížet zadané hodnocení (ikona ) nebo jej tisknout (ikona ). Ikony pro práci s hodnocením jsou zobrazovány pouze u ukončených praxí.

Zpětná evidence společností

Záložka Zpětná evidence společností slouží ke zpětnému zaevidování společností, ve kterých realizovali studenti své odborné praxe a které zároveň nejsou zaregistrovány přímo v portálu praxí. Společnosti evidované v této aplikaci jsou nabízeny pouze v záložce Zpětná evidence praxí.

Nová společnost se založí vyplněním připraveného formuláře a stisknutím tlačítka . Seznam všech zpětně evidovaných společností je zobrazen v přehledové tabulce. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné měnit evidované údaje o společnosti. Společnosti, u kterých dosud nejsou evidovány žádné proběhlé praxe, lze ze seznamu odebrat označením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .