Tisk sestav

tisk sestavtisk sestav!roční seznam spisůtisk sestav!protokol přechodu spisů

Aplikace Tisk sestav umožňuje tisk ročního seznamu spisů a protokolu o přechodu spisů do nového roku. Obě sestavy se tisknou ve formátu RTF.

Typ sestavy se zvolí ze zobrazené nabídky. Dále nutné zvolit podací deník a rok, pro který se má sestava tisknout. Sestava dle zvolených parametrů se vytiskne stisknutím tlačítka .

V sestavě Roční seznam spisů jsou zahrnuty všechny spisy zvoleného deníku a roku na zvoleném spisovém uzlu bez ohledu na stav jejich zpracování (zahrnuty jsou jak spisy vyřízené tak i aktuálně zpracovávané). Sestava Protokol přechodu spisů do nového roku obsahuje všechny přeprotokolované spisy pro daný spisový deník a rok.