Správa archivních fondů

Aplikace Správa archivních fondů je určena ke správě číselníku archivních fondů a je ve správě pracovníků archivu. Do archivních fondů se umísťují dokumenty evidované ve spisové službě, které jsou určeny k archivaci (viz aplikace Archiv). Aplikace je přístupná uživatelům s přiděleným oprávněním spis-sr-e.

Pro založení nového archivního fondu je v zobrazeném formuláři nutné vyplnit jeho kód a název a případně zvolit nadřazený fond. Zadané hodnoty se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných archivních fondů je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Označené záznamy je možné odebrat po stisknutí tlačítka . Odebírat lze pouze fondy, do kterých není zařazen žádný dokument.