Pasportizace

pasportizace

Pasportizace představuje souhrn aplikací určených k evidenci a správě údajů o areálech, budovách a místnostech univerzity. Agenda je tvořena aplikacemi:

Evidenci a správu záznamů mohou provádět uživatelé s oprávněním areal-e, budova-e, resp. mistnost-e. Oprávnění areal-p, budova-p, resp. mistnost-p pak slouží pouze pro prohlížení evidovaných údajů.

Údaje evidované v agendě Pasportizace využívají další aplikace jako jsou Rezervace místností, Portál SIF a OSSA, Termíny zkoušek, Editace rozvrhů atd.